Η Γενική Συνέλευση της Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ. στην αρ. 1/26-11-2008 συνεδρίασή της, αποφάσισε να παραχωρήσει τις 4 αίθουσές της για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμήματά της ως ακολούθως:

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

ΗΜΕΡA Αμφιθέατρο Κ. Καραθεοδωρή Αίθουσα Η/Υ ΠΡΟΚΑΤ Αίθουσα Α ΠΡΟΚΑΤ Αίθουσα 3α 1ος ορ.Παλ.Κτιρ.
  229 θέσεων 20 καθισμάτων 190 θέσεων 20 καθισμάτων
Δευτέρα 8:30-21:00 8:30-21:00 # #
Τρίτη 15:00-21:00 15:00-21:00 8:30-15:00 8:30-15:00
Τετάρτη 8:30-21:00 8:30-21:00 # #
Πέμπτη # # 8:30-21:00 8:30-21:00
Παρασκευή # # 8:30-21:00 8:30-21:00

 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

 

ΗΜΕΡA Αμφιθέατρο Κ. Καραθεοδωρή Αίθουσα Η/Υ ΠΡΟΚΑΤ Αίθουσα Α ΠΡΟΚΑΤ Αίθουσα 3α 1ος ορ.Παλ.Κτιρ.
  229 θέσεων 20 καθισμάτων 190 θέσεων 20 καθισμάτων
Δευτέρα # # 8:30-21:00 8:30-21:00
Τρίτη 8:30-15:00 8:30-15:00 15:00-21:00 15:00-21:00
Τετάρτη # # 8:30-21:00 8:30-21:00
Πέμπτη 8:30-21:00 8:30-21:00 # #
Παρασκευή 8:30-21:00 8:30-21:00 # #

 

 

Στο υπόγειο του νέου κτιρίου ευρίσκεται η αίθουσα «ΘΕΜΕΛΙΟ» χωρητικότητας 50 περίπου θέσεων, η οποία διατίθεται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.