Οι χώροι της Σχολής βρίσκονται στην περιοχή της Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης (Λεωφόρος Μάκρης).
Η πρόσβαση για την Κοσμητεία είναι από την δυτική είσοδο ή από το κεντρικό θυρωρείο της Σχολής (Λ. Μάκρης).
Την Σχολή Επιστημών Αγωγής, εξυπηρετούν τόσο τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για: Πανεπιστήμιο, Δραγάνα, Νοσοκομείο, καθώς και τα λεωφορεία για τα χωριά Νέα Χηλή, Μάκρη, Δίκελλα, Μεσηβρία (Αγία Παρασκευή).
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, φροντίζει και μισθώνει δρομολόγια για τις μετακινήσεις των φοιτητών του Αλεξανδρούπολη-Δραγάνα-Αλεξανδρούπολη, εντελώς δωρεάν για όσους είναι δικαιούχοι του φοιτητικού πάσου και μόνο για το διάστημα λειτουργίας των Τμημάτων.

Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης

ΓΡΑΜΜΗ 1 . ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
ΚΕΓΕ – LIDL – Ν.ΧΗΛΗ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Τιμές Εισιτηρίων: Ζώνη Α’ LIDL – ΧΗΛΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,10 ΜΙΣΟ: 0,60 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 0,80

Ζώνη Νοσοκομείου ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,20 ΜΙΣΟ: 0,60 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 0,80

ΓΡΑΜΜΗ 3. ΜΑΚΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – LIDL – ΧΗΛΗ – ΜΑΚΡΗ.

Τιμές Εισιτηρίων:
Ζώνη Α’ ΧΗΛΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 1,10 ΜΙΣΟ : 0.60

Ζώνη Β’ ΜΑΚΡΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 1,50 ΜΙΣΟ : 0,75 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ : 1,10

Περισσότερες πληροφορίες:www.astikoktel.gr