Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ

18 Ιουνίου, 2024|0 Comments

Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ