Η Σχολή Επιστημών Αγωγής βρίσκεται στην Νέα Χηλή, 2 χιλ. δυτικά της Αλεξανδρούπολης και είναι μία από τις δύο Σχολές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 32/1998 και στην Σχολή εντάσσονται τα Τμήματα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Τμήμα Ψυχολογίας

Κοσμήτορες της Σχολής Επιστημών Αγωγής
1998-2001 Θωμάς Βουγιουκλής Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε.
2001-2004 Ελένη Ταρατόρη Καθηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε.
2004-2007 Θωμάς Βουγιουκλής Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε.
2007-2011 Θωμάς Βουγιουκλής Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε.
2011-2015 Γεώργιος Παπαγεωργίου Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε.
2015-2020 Θεόδωρος Κεβρεκίδης Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε.
2020- 2023 Θεόδωρος Κεβρεκίδης Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε.
2023- 2026 Άγγελος Μάρκος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε.

Γραμματέας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ., η Μάρθα Ωρολογά.

Μέλη Ε.Ε.Π. Σχολής
Μουσική Παιδεία κ. Ευαγγελία Κοψαλίδου
Αισθητική Αγωγή κ. Μαριάννα Παυλίδου